ACT

ACT

Lid van ACT

ACT

Sinds november 2019 is Lidl lid van het internationale initiatief "Action, Collaboration, Transformation" (ACT). Daarin zet Lidl zich samen met andere bedrijven op internationaal niveau nadrukkelijk in voor leefbare lonen in de textielindustrie.

ACT ijvert voor loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen. Het is momenteel actief in Cambodja en voert gesprekken met nog meer productielanden. In die context worden bindende aankoopvolumes voor welbepaalde periodes vastgelegd, om te vermijden dat de productiebedrijven uitwijken naar productielanden met lagere loonkosten. Het is de bedoeling dit uit te breiden naar nog meer productielanden.

Het lidmaatschap van ACT is in overeenstemming met de “Code of Conduct” van Lidl en geeft er een nieuwe dynamiek aan. Die gedragscode bevat de bindende vereisten voor sociale en milieunormen voor de contractuele partners waarmee Lidl International samenwerkt. Het doel is onze klanten producten te kunnen aanbieden die op een verantwoorde en milieubewuste manier geproduceerd zijn. Als lid van ACT engageert Lidl zich voor een verbetering van de leef- en werkomstandigheden in de productielanden en komt het zijn verantwoordelijkheid als onderneming na.

“Dat een bedrijf als Lidl meedoet, betekent zeer veel. Lidl vertegenwoordigt een groot aankoopvolume en heeft een grote invloed op toeleveranciers in Azië. De leden van ACT willen zich via verbeterde inkooppraktijken samen inzetten voor de naleving van het mensenrecht op een leefbaar loon in de kledingindustrie. Ze streven naar de broodnodige verandering in deze industrie, een verandering die al lang had moeten plaatsvinden.”

Frank Hoffer, Executive Director ACT

Over ACT

ACT

ACT is het eerste wereldwijde akkoord dat streeft naar regionale cao’s voor de textiel-, kleding- en schoenindustrie in de productielanden. Het initiatief ijvert voor leefbare lonen in deze sector en brengt hiervoor alle relevante betrokkenen, waaronder merken, handelaars, vakbonden, producenten en regeringen samen, om mede dankzij hun competenties de doelstellingen te behalen. Onder ‘leefbaar loon’ wordt verstaan: een loon dat de kosten voor levensonderhoud van de werknemers en hun naaste familieleden dekt, dat een voldoende inkomen omvat waarover men vrij kan beschikken, en dat binnen de reguliere wettelijke werktijden – zonder overuren – verdiend wordt.

Meer informatie over ACT vindt u hier.