Ons beleid

Lidl België is zich bewust van haar maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Onze doelstellingen rond de vermindering van plastic zijn dan ook ambitieus. Daartoe heeft Lidl België zich aangesloten bij REset Plastic, een internationaal initiatief van de Schwarz Groep, die door innovatie en concrete ingrepen het gebruik van plastic sterk wil verminderen. Waar het gebruik niet vermeden kan worden, zorgen we ervoor dat we enkel de strikt noodzakelijke hoeveelheid verpakking gebruiken en dat de producten recycleerbaar zijn, zodat de kringloop gesloten kan worden.

Onze doelstellingen

  • Tegen 2025 20% minder plastic in de verpakkingen van huismerken.
  • Tegen 2025 100% van de verpakkingen van huismerken maximaal recycleerbaar maken.

De pijlers van het REset-initiatief

REset Plastic

REduce
Waar mogelijk vermijden we plastic.

REdesign
We ontwerpen producten die recycleerbaar zijn waardoor we de kringlopen sluiten.

REcycle
We verzamelen, sorteren, recycleren en sluiten materiaalkringlopen.

REmove
Wij ondersteunen de verwijdering van plastic afval uit het milieu.

REsearch
We investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve oplossingen en delen informatie over recyclage en het behoud van hulpbronnen.

Onze realisaties

Zonder microplastics

Sans microplastiques

Het 'receptuur zonder microplastics'-label van Lidl

Transparantie voor de klant: Lidl introduceert het label 'receptuur zonder microplastics'

Plastic is overal aanwezig in ons dagelijks leven. Het belandt op verschillende manieren in ons milieu en vervuilt vooral onze waterlopen, zeeën en oceanen. Zelfs de kleinste plastic deeltjes uit cosmetica en verzorgingsproducten hebben als een van de talrijke vervuilers een impact op het milieu. Daarom streeft Lidl ernaar die kleinste plastic deeltjes, ook wel microplastics genoemd, uit zijn producten te halen: in België moet het grootste deel van het cosmetica-assortiment tegen eind 2021 microplasticvrij zijn.

Om ervoor te zorgen dat de klanten van Lidl snel kunnen zien welke producten volgens de samenstelling microplasticvrij zijn, introduceert Lidl het label 'receptuur zonder microplastics' voor cosmetica en verzorgingsproducten. Heel wat van deze producten zijn al vrij van microplastics en het label vergroot de transparantie voor de klant.

In het kader van zijn duurzaamheidsverbintenis werkt Lidl al sinds 2015 intensief aan het probleem van microplastics, en Lidl meent dat het belangrijk is de hoeveelheid microplastics te verminderen. In lijn met dit voorzorgsprincipe heeft Lidl met zijn leveranciers van cosmetica en verzorgingsproducten afgesproken om geen vaste, primaire microplastics van het type A meer te gebruiken in de samenstelling van zijn huismerkproducten. Vaste plastic deeltjes met een schurend effect die kleiner zijn dan vijf millimeter, evenals andere niet biologisch afbreekbare synthetische polymeren die vast, gedispergeerd, gelachtig, opgelost of vloeibaar zijn, worden niet langer gebruikt. Lidl wil niet alleen primaire microplastics terugdringen, maar doet ook onderzoek naar vervangers met dezelfde eigenschappen voor gebruik in cosmetica en verzorgingsproducten.

Hiermee komt Lidl niet alleen tegemoet aan de wensen van de klant, maar helpt het ook het milieu te beschermen tegen plasticvervuiling.

Onze definitie van microplastics

Aangezien er momenteel geen uniforme definitie van microplastics bestaat, heeft de Schwarz-groep, waartoe Lidl en Kaufland behoren, een eigen definitie opgesteld: Lidl verstaat onder microplastics vaste, visueel herkenbare plastic deeltjes die kleiner zijn dan vijf millimeter, die een schurend effect hebben en die niet oplosbaar zijn in water. In de toekomst zullen de leveranciers van Lidl de voorschriften met betrekking tot het gebruik van microplastics moeten naleven.

Momenteel wordt rekening gehouden met de volgende soorten kunststoffen:

polyamide (PA); polyethylenen (PE); polyethyleentereftalaat (PET); polyester (PES); polyimiden (PI); polypropyleen (PP); polyurethaan (PUR)

In de huismerkproducten van Lidl worden ook andere niet biologisch afbreekbare synthetische polymeren gebruikt die vast, gedispergeerd, gelachtig, opgelost of vloeibaar zijn. Gedetailleerdere informatie over deze plastics is te vinden in onze stellingname over microplastics.

Alle Lidl-producten worden vervaardigd volgens de hoogste normen op het gebied van productveiligheid.

Primaire microplastics
Secundaire microplastics