Plastic

Plastic

Ons beleid

Lidl België is zich bewust van haar maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Onze doelstellingen rond de vermindering van plastic zijn dan ook ambitieus. Daartoe heeft Lidl België zich aangesloten bij REset Plastic, een internationaal initiatief van de Schwarz Groep, die door innovatie en concrete ingrepen het gebruik van plastic sterk wil verminderen. Waar het gebruik niet vermeden kan worden, zorgen we ervoor dat we enkel de strikt noodzakelijke hoeveelheid verpakking gebruiken en dat de producten recycleerbaar zijn, zodat de kringloop gesloten kan worden.

Onze doelstellingen

  • Tegen 2025 20% minder plastic in de verpakkingen van eigen merken.
  • Tegen 2025 moet 100% van de verpakkingen van eigen merken maximaal recycleerbaar zijn.

De pijlers van het REset-initiatief

picture

REduce
Waar mogelijk vermijden we plastic.

REdesign
We ontwerpen producten die recycleerbaar zijn waardoor we de kringlopen sluiten.

REcycle
We verzamelen, sorteren, recycleren en sluiten materiaalkringlopen.

REmove
Wij ondersteunen de verwijdering van plastic afval uit het milieu.

REsearch
We investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve oplossingen en delen informatie over recyclage en het behoud van hulpbronnen.

Meer info: www.reset-plastic.com
picture

Onze realisaties