Geen microplastics meer

Geen microplastics meer

Al jaren werken we hard om microplastics uit verschillende bronnen te verminderen. Bij Schwarz Group (waartoe Lidl behoort) beschouwen we microplastics als 'vaste, visueel herkenbare plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter die schurend zijn en niet oplossen in water'. Op dit moment houden we rekening met verschillende soorten, waaronder:

polyamide (PA); polyethylenen (PE); polyethyleentereftalaat (PET); polyester (PES); polyimiden (PI); polypropyleen (PP); polyurethaan (PUR)

We vermijden ook andere niet-afbreekbare synthetische polymeren in onze Lidl-huismerkproducten, ongeacht of ze vast, verspreid, gelachtig, opgelost of vloeibaar zijn. Alle producten van Lidl voldoen aan de hoogste normen voor productveiligheid. Sinds eind 2021 hebben we het merendeel van microplastics verwijderd uit onze cosmeticalijn Cien. Ook onze leveranciers moeten richtlijnen volgen om het gebruik van microplastics te vermijden.

Meer informatie over deze plastics vind je in ons position paper over microplastics.