Ons beleid

Lidl zet continu in op een sterk afvalbeheer. De hoofdafvalstromen bij Lidl zijn papier en karton, folie, PMD, hout, organisch afval en metaal. Al deze afvalstromen worden gescheiden ingezameld en tot 100% gerecycleerd.

Vandaag wordt meer dan 93% van al het afval selectief ingezameld. Dat betekent dat minder dan 7% van al ons afval als restafval wordt verbrand (met energierecuperatie).

Onze doelstelling

Tegen 2020 wil Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen.

Onze acties

Recyclage

Minder transport

De verschillende afvalstromen en grondstoffen worden vanuit de winkels verzameld en naar onze distributiecentra gebracht door dezelfde vrachtwagens die alle producten aan onze winkels leveren. Op die manier besparen we een pak transportkilometers en verlagen we onze CO2-uitstoot.

Recyclagemuur voor de klant

Ook voor de klant voert Lidl een doorgedreven recyclage in. Zo installeren we in onze nieuwe filialen een recyclagemuur of -meubel waar verschillende soorten afval apart worden ingezameld.

Papier en karton

Papier en karton vormen samen een van onze grootste afvalstromen. Denk maar aan onze folders, magazines en verpakkingen. Via onder andere klantenenquêtes werken we dan ook aan de optimalisatie van onze folderverdeling.

Sinds 2014 worden onze folders bovendien op chloorvrij, EFC (Elemental Chlorine Free) papier en op gerecycleerd papier gedrukt en zonder folie verzonden. Onze kartonnen dozen uit de winkels worden dan weer verzameld in de kartonpers.

Van organisch afval tot duurzame energiebron

Ons organisch afval wordt in elk filiaal verzameld in gestandaardiseerde, afsluitbare en lekvrije plastic boxen. De boxen van alle winkels worden allemaal verzameld in de distributiecentra, vanwaar ze vervolgens naar een biogasinstallatie worden gebracht.

Al ons organisch afval wordt op die manier omgezet in biogas, wat in 2018 goed was voor de energievoorziening van bijna 1.100 gezinnen.