Samenwerking met scholen

Samenwerking met scholen

Ons beleid

Lidl wil jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tijdens en na hun studies. Want Lidl laat jong talent graag groeien.

Lidl werkt daarom een beleid uit rond de samenwerking met scholen en opleidingsinstanties. Dat beleid focust op het versterken van de kwaliteit van stageplaatsen, en dit zowel voor hoger opgeleide jongeren (stages) als jongeren uit beroepsscholen (werkplekleren/duaal leren).

Onze doelstelling

Lidl wil jaarlijks het aantal  personen dat een stage en/of duaal lerentraject volgt met 10% doen toenemen.