Assortiment

Assortiment

Onze visie

Het assortiment is voor Lidl een belangrijk middel om de eigen impact op het milieu en de maatschappij aanzienlijk te reduceren en tegelijkertijd alle klanten te helpen om duurzamer te shoppen. De keuzes die wij maken bij het samenstellen van ons assortiment hebben namelijk een rechtstreekse invloed op de keuzes van onze klanten.

Daarom streven we ernaar om, vanuit de gekende smart discount-visie van Lidl, voor elk aangeboden product te zoeken naar de meest duurzame oplossing, zowel voor ons als onze klanten.

Hieronder vindt u het overzicht van alle topics waarrond wij bij ons assortiment werken.

Highlights

Primeur in België

Vrijdag 31 mei 2019

Primeur in België: alleen nog melk van koeien die buiten grazen bij supermarktketen Lidl

Kipster komt naar België

Donderdag 11 oktober 2018

Vanaf volgend jaar zijn het de meest verwende kippen van België die hun eieren leveren aan supermarktketen Lidl.

Kipster vraagt vergunning aan in Peer

Woensdag 22 mei 2019

Kipster wenst een boerderij te bouwen in de stad Peer en heeft een vergunningsaanvraag ingediend om hier legkippen te houden. De boerderij beantwoordt aan de allerhoogste normen voor dierenwelzijn en milieu.