Water

Water

Water is absoluut noodzakelijk voor de mens om te overleven. Daarom is een centrale uitdaging van de 21ste eeuw om voldoende schoon water te voorzien voor de groeiende wereldbevolking. Zoet water is essentieel voor de productie van industriële en landbouwproducten. Vele daarvan vind je in je lokale Lidl-filiaal.

Zeventig procent van de wereldwijde watervoorraad wordt door de landbouw gebruikt, het gros daarvan voor irrigatie en de voedselproductie. Twintig procent wordt gebruikt door de industrie en tien procent in het huishouden. De productieprocessen in de industrie en landbouw verbruiken niet alleen enorm veel water, ze dragen ook bij tot de watervervuiling.

Bewust omgaan met water

Bewust omgaan met water

Voor Lidl is water geen probleem voor de toekomst, het is nu al een kernthema. De landbouw verbruikt gigantische volumes water. Het is dan ook hun verantwoordelijkheid om de negatieve gevolgen van dit verbruik mee te helpen beperken. Wij vinden het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot water en om een efficiënter gebruik ervan na te streven. Door onze eigen waterconsumptie te reduceren en rekening te houden met het watergebruik in de hele waardeketen, worden we ons bewust van onze zogenaamde watervoetafdruk. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan het programma Bord Bia’s Origin Green, waarbij we samen met vele van onze levensmiddelenleveranciers jaarlijks toewerken naar doelstellingen met betrekking tot een verantwoord waterverbruik.

Een voorbeeld van een watervoetafdruk: voor een kopje koffie (125 ml) is 132 liter water nodig, waarvan het leeuwendeel wordt gebruikt voor de koffieplanten. Een grote watervoetafdruk in regio’s waar het veel regent is minder problematisch dan een grote voetafdruk in droge gebieden. Het is dus onvoldoende om enkel na te denken over de watervoetafdruk.

Bij Lidl kijken we naar het waterverbruik in de hele waardeketen en houden we rekening met regionale uitdagingen. Hiervoor gebruiken we waterrisicoanalyses. Deze dienen als basis om onze waterconsumptie op een duurzamere manier te organiseren, samen met onze leveranciers.

Ons engagement voor water

Lidl werkt actief aan veranderingen op het vlak van waterbeheer. Een van deze maatregelen is het aandeel gecertificeerde producten voor duurzaam waterverbruik uit te breiden in ons assortiment. Op die manier ondersteunen we erkende ecolabels en garanderen we tegelijkertijd minimumnormen voor duurzame productiepraktijken. Lidl is bijvoorbeeld lid van de Alliance for Water Stewardship (AWS). Deze organisatie streeft naar een sociaal rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch gunstig waterverbruik. Het AWS is de eerste algemene, internationale standaard die watergebruik op een locatie meet op basis van sociale, economische en milieucriteria binnen een onafhankelijk, verifieerbaar kader. Daarnaast willen we nauwer samenwerken met certificeringen die zich uitdrukkelijk op water concentreren. Een voorbeeld hiervan is Global GAP Spring.

Lidl engageert zich ook voor de Detox Commitment van Greenpeace om het gebruik en de verspreiding van elf chemische groepen grotendeels te stoppen. Deze chemische groepen werden in december 2014 door Greenpeace geclassificeerd als stoffen die tegen 2020 moeten beperkt worden in de textiel- en schoenproductie. Overeenkomstig de Detox Commitment worden afvalwater en rioolslib in onze productievestigingen minstens één keer per jaar getest op verontreinigende stoffen om te garanderen dat onze chemische specificaties geïmplementeerd worden.

Save water

Elke druppel telt

We willen niet alleen het waterbeheer in onze toeleveringsketen optimaliseren, maar ook de aandacht voor waterverbruik aanmoedigen door onze klanten een “Save water”-label aan te bieden. Dit label staat bijvoorbeeld op de achterkant van de verpakking van bepaalde producten die water vereisen om ze te gebruiken.

Zo kunnen klanten tijdens hun boodschappen al nadenken over hun waterverbruik, en ook daarna als ze de producten gebruiken. Dit sluit aan bij het motto dat iedereen zijn steentje moet bijdragen  om de waterconsumptie te beperken, en zo mee te werkenaan het behoud van onze watervoorraden.

Tips om water te besparen