Lidl stuurt klimaatexperts naar leveranciers

Lidl stuurt klimaatexperts naar leveranciers

Tegen 2030 naar een derde minder CO2-uitstoot

Vrijdag 19 juni 2020 — Lidl België stuurt voortaan klimaatconsultants naar zijn belangrijkste leveranciers om hen te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers van melk en vlees. Na de vele en blijvende inspanningen binnen de eigen muren wil Lidl een versnelling hoger schakelen en zijn totale voetafdruk van broeikasgas verminderen door ook actief bij leveranciers te gaan kijken. Tegen 2030 wil de supermarktketen 36% CO2-uitstoot reduceren doorheen de hele waardeketen.

Sinds 2016 maakt Lidl werk van een ambitieuze duurzaamheidsstrategie met concrete doelstellingen om de klimaatimpact van onder meer het assortiment in de winkels, het transport en de gebouwen te  verminderen. In 2019 was Lidl de eerste supermarktketen met wetenschappelijke doelstellingen die door de Verenigde Naties gevalideerd waren en in lijn lagen met het klimaatakkoord van Parijs. Die Science Based Targets verplichten bedrijven om de CO2-voetafdruk van de hele waardeketen onder de loep te nemen, van boer tot vork. 

Lidl telt in België en Luxemburg meer dan 9.500 medewerkers, 315 winkels en 5 distributiecentra en heeft een jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna 900.000 ton. 93% van die totale CO2-uitstoot vindt plaats buiten de vier muren van Lidl, o.a., bij leveranciers of verder in de keten, bijvoorbeeld bij het winnen van grondstoffen. 

CO2-actieplan

Lidl berekende dat 80% van de uitstoot in de keten zich situeert bij een zestigtal leveranciers, waarvan een 24-tal Belgische. De supermarktketen heeft daarom beslist om  klimaatconsultants naar zijn belangrijkste Belgische leveranciers te sturen. Lidl werkt hiervoor samen met twee strategische en onafhankelijke adviesbureaus voor duurzaamheid. Zij moeten helpen om de bedrijven aan te sporen een CO2-actieplan op te stellen. De klimaatexperts begeleiden de leveranciers in het berekenen van de CO2-voetafdruk van hun organisatie en stellen mogelijkheden voor over hoe ze de impact op het klimaat kunnen verkleinen.

De leverancier krijgt via dit programma niet alleen een beter zicht op zijn broeikasgasuitstoot maar ook op de grootste emissiebronnen in de hele toeleveringsketen. Concrete maatregelen kunnen ook directe voordelen opleveren zoals een lagere energierekening, een concrete uiting van hun engagement of een verhoogde aantrekkingskracht voor medewerkers.

“We willen als retailer het voortouw nemen en onze volle verantwoordelijkheid dragen als onderneming: van de klimaatimpact van onze gebouwen tot de productie van het aanbod dat we in de winkels hebben liggen. Daarom willen we nog actiever onze leveranciers overtuigen om mee te stappen in de duurzaamheidsinspanningen van Lidl want CO2 gaat uiteraard verder dan de supermarktmuren. Tijdens de eerste bezoeken bij enkele leveranciers zijn we erin geslaagd om klimaat voor het eerst op de agenda te plaatsen. De meesten bekijken nu dankzij de berekende CO2-voetafdruk welke concrete maatregelen ze kunnen nemen rond energie-efficiëntie of hernieuwbare energie. Sommige willen nu al een stap verder gaan door een workshop te organiseren met hun eigen leveranciers. Wij geloven dat zo’n nauwe samenwerking de enige manier is om onze gezamenlijke klimaatimpact geloofwaardig te verminderen.”

Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl

“Buiten eigen vier muren kijken”

Lidl wil tegen het einde van dit jaar in totaal bijna twintig leveranciers begeleiden in hun CO2-reductie. Onder meer vleesverwerkingsbedrijf De Keyser kreeg al een bezoek van een klimaatconsultant.

“We waren zelf al een tijdje aan het nadenken over hoe we onze activiteiten kunnen verduurzamen. Maar dankzij de klimaatexperts van Lidl kregen we een duidelijker zicht over welke maatregelen een effectieve impact kunnen hebben binnen de hele supermarktketen. Hun advies en externe blik waren voor ons erg waardevol. Door hun bezoek liggen er nu een aantal actiepunten op tafel die we verder willen aanpakken, zoals waar we energieverliezen kunnen tegengaan en mogelijkheden om onze logistiek te optimaliseren. Dit initiatief helpt ons om buiten onze eigen vier muren te kijken en brengt de verschillende ketens binnen een retailer ook beter met elkaar in contact."

Kevin Van Dorpe, Product Manager bij REMIC/De Keyser