Duurzaamheidsverslag 2019

Lidl's nieuwe duurzaamheidsverslag

Vrijdag 11 oktober 2019 — Lidl legt als enige Belgische retailer de lat hoog met een SBTi gecertificeerde duurzaamheidsstrategie, gebaseerd op 50 smart doelstellingen. Waar Lidl vandaag staat werd gebundeld in een transparant en eerlijk duurzaamheidsrapport. Hiermee toont Lidl duidelijk de ambitie om top retailer te worden op het vlak van duurzaamheid.

Een kersvers duurzaamheidsrapport

De smart discounter publiceert vandaag de resultaten van haar duurzaamheidsstrategie in een nieuw  duurzaamheidsrapport. Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België en Luxemburg “Dit is geen rapport zoals vele anderen. Voor het eerst geeft een rapport de status per doelstelling weer. Zijn we on track? Doen we het beter dan gepland? En waar hebben we nog onvoldoende resultaat geboekt? Elk van onze 50 doelstellingen hebben die toets ondergaan en het resultaat staat open en eerlijk samengevat in dit nieuwe duurzaamheidsrapport. Een samenvatting van 2 jaar werk op meerdere terreinen binnen onze organisatie. Zijn we er al ? Neen nog niet, maar we zien wel dat als we op dit elan verder gaan we de Parijsdoelstellingen zullen halen.“

Enkele voorbeelden

 • Doel jaarlijks 10% omzetgroei in ons duurzaam gecertificeerd assortiment.
  • tussen 2016 en 2017 een groei van 50% en
  • tussen 2017 en 2018: 21%. Dit dankzij o.a.
   • een exponentionele groei van het vegetarisch assortiment
   • een 100% duurzaam vis assortiment
   • een diervriendelijker assortiment (omschakeling naar beter leven 1ster varkensvlees). 
 • Op vlak van klimaat werden dit jaar de Lidl doelstellingen gevalideerd door het SBTi. Een initiatief van onder meer de Verenigde Naties en het WWF dat bedrijven aanspoort om zichzelf op lange termijn sterke klimaatdoelstellingen op te leggen en zo er mee toe bij te dragen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2°C bedraagt. En dat is gelukt. 
 • Doel: 20% absolute CO2 reductie voor gebouwen en bedrijfswagens (periode 2015 en 2025): niet on track. Dat komt omdat Lidl vandaag harder groeit dan er hernieuwbare energie geproduceerd wordt. (nieuwe gebouwen dus meer verbruik; meer medewerkers dus meer transport). Hier moet een inhaalbeweging ingezet worden.

Unieke duurzaamheidsstrategie

Een unieke duurzaamheidsstrategie omwille van 3 succesfactoren

 • Duidelijk (met concrete, meetbare en ambitieuze doelen) en wordt transparant opgevolgd.
 • Gebouwd in dialoog met en gevalideerd door externe stakeholders: leveranciers, kennisinstellingen, middenveldorganisaties, NGO’s en medewerkers,
 • Ze is geïmplementeerd in de bedrijfsorganisaties: de duurzaamheidsdoelen zijn ondertussen performantiedoelen geworden van de respectieveleijke afdelingen. 

Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België en Luxemburg: “Dat zorgt ervoor dat de Lidl duurzaamheidsstrategie vandaag wordt gebruikt als een belangrijk tool om beslissingen te nemen. Zo kan Lidl morgen ook nog een gezond bedrijf blijven. Duurzaam, in de toekomst.”