Onze doelen

Onze doelen

Lidl wil als duurzame retailer niet enkel haar verantwoordelijkheid nemen, maar ook een positieve impact op haar medewerkers, klanten en maatschappij. Dat is onze visie. Zo kunnen we evolueren en tegen 2020 tot bij de top retailers behoren inzake duurzaamheid.

Ons duurzaamheidsbeleid focust zich op 5 pijlers: ons assortiment, onze medewerkers, het milieu, de maatschappij en onze business partners. Voor elk domein hebben we een strategie en concrete doelstellingen geformuleerd. Hieronder kunt u meer dan 50 duurzaamheidsdoelen ontdekken.

Assortiment

1. Duurzaam gecertificeerd assortiment

 • Elk jaar 10% meer duurzaam gecertificeerde producten verkopen.

2. Duurzame groenten en fruit

 • Elk jaar 10% meer duurzaam gecertificeerde groenten en fruit verkopen.

3. Vegetarisch & vegan

 • Elk jaar 10% meer vegetarische en veganistische producten verkopen.

4. Biologische producten

 • Elk jaar 10% meer biologische producten verkopen.

5. Duurzame cacao

 • Doel bereikt: Tegen eind 2016, 100% duurzaam gecertificeerde cacao aanbieden.

6. Duurzame koffie

 • Tegen eind 2020 50% duurzaam gecertificeerde koffie aanbieden.

7. Duurzame thee

 • Sinds eind 2018 bieden we enkel duurzaam gecertificeerde huismerkthee (groene, zwarte en rooibosthee) aan.
 • Tegen eind 2020 willen we dat kruideninfusies en fruitthees voor minstens 50% afkomstig zijn uit duurzame teelt.

8. Duurzame palmolie

 • Eetbare producten: sinds eind 2017 zijn alle eetbare producten waarin palmolie verwerkt is, gemaakt met uitsluitend 100% gescheiden duurzame palmolie (niveau Segregation).
 • Niet-eetbare producten: sinds eind 2017 verwerkt Lidl 100% duurzame palmolie in deze producten (niveau Massa-balans).

9. Duurzame soja

 • Doel bereikt: Sinds 2017 koopt Lidl duurzame RTRS-certificaten aan voor de hoeveelheid soja nodig om de zuivelproducten, eieren, gevogelte, kalkoen, varkensvlees en rundsvlees te produceren.

10. Duurzame vis

 • Tegen eind 2020 streven we ernaar om ons volledige visassortiment duurzaam te certificeren, waaronder ook fijne viswaren en visconserven.

11. Hout- en papierproducten

 • Tegen 2020 streven we ernaar dat alle categorieën die houtvezels bevatten, vervaardigd zijn uit gerecycleerde en/of gecertificeerde (FSC/PEFC) grondstoffen.

12. Huishoudproducten

 • Tegen eind 2019 5,2 keer meer detergenten met ECO-keurmerk t.o.v. 2011.

13. Non-food - Textiel

 • Tegen 2020 willen we gevaarlijke chemicaliën uit de wereldwijde textielketen bannen.
 • Lidl engageert zich dat al haar directe toeleveranciers van textiel- en electroproducten afkomstig uit Aziatische landen blijvend BSCI gecertificeerd zijn.

14. Lokale producten

 • Lidl wil elk jaar 10% meer lokale Belgische producten verkopen.

15. Gezonde producten

 • Suiker: Lidl streeft ernaar het gemiddelde gehalte aan toegevoegde suiker in onze eigen merken met 20% te verminderen tegen 2025, ten opzichte van 2015. Hierbij concentreren we ons voornamelijk op voedingsmiddelen die kinderen vaak en graag eten.
 • Zout: Lidl streeft ernaar het gemiddelde gehalte aan toegevoegd zout in onze eigen merken met 20% te verminderen tegen 2025, ten opzichte van 2015. Hierbij ligt de focus op producten verantwoordelijk voor een groot deel van de dagelijkse zoutinname.

16. Pesticiden

 • Doel bereikt: Tegen 2017 implementeren van het pesticidenreductiebeleid voor verse groenten en fruit.

17. Dierenwelzijn

 • Lidl wil jaarlijks 10% meer diervriendelijkere producten verkopen.

18. Verpakkingen

Plastic:

 • Tegen 2025 20% minder plastic voor onze huismerkproducten.
 • Tegen 2025 is 100% van onze plastic huismerkverpakkingen recycleerbaar.

Hout, papier en karton:

 • In 2018 was ons doel al bereikt om bij 100% van de secundaire papieren of kartonnen verpakkingen (van nationaal ingekochte goederen) uitsluitend gerecycleerde en/of gecertificeerde materialen (FSC of PEFC) te gebruiken. Voor primaire verpakkingen was deze doelstelling al eerder bereikt.

19. Duurzame Noord-Zuidketens

 • Lidl engageert zich om een structurele samenwerking met een producent uit het Zuiden op te zetten, met het oog op de verduurzaming van de hele keten van een specifieke commodity.

Medewerkers

1. Lidl als top werkgever

 • Tegen 2020 willen we de beste werkgever worden binnen de Belgische retailsector (#1 ‘Great Place To Work’).

2. Lidl groeit

 • Lidl wil tegen 2020 een 2000-tal nieuwe medewerkers aantrekken.

3. Correcte en tijdige verloning

 • Lidl engageert zich om 100% van haar medewerkers tijdig en correct te verlonen. In 2018 bedroeg het 99,88%.

4. Dialoog

 • Lidl engageert zich voor een constructieve dialoog met zijn medewerkers en vakbondsafgevaardigden.

5. Samenwerking met scholen

 • Lidl wil jaarlijks het aantal personen dat een stage en/of duaal lerentraject volgt met 10% doen toenemen.

6. Integratie nieuwe werknemers

 • Ons doel is om ervoor te zorgen dat meer dan 90% van onze nieuwe medewerkers tevreden is na het onboarding traject.

7. Ontwikkeling leiderschap

 • 100% van de leiders in de organisatie bijscholen naar coachend leiderschap.

8. Diversiteit

 • Tegen 2020 wil Lidl een goede afspiegeling zijn van de maatschappij, met bijkomende aandacht voor non-discriminatie van kandidaat-medewerkers.

9. Inclusie

Tegen 2020:

 • thuiswerk voor medewerkers bij wie het takenpakket het toelaat.
 • filiaalmedewerkers actief betrekken in de weekplanningen.

10. Welzijn medewerkers

 • Vanaf 2017 kunnen medewerkers een beroep doen op een indirect Employee Assistance Program, bovenop het netwerk van fulltime vertrouwenspersonen.

11. Gezondheid medewerkers

 • Tegen 2020 behaalt Lidl een gezondheidscijfer van 95%. Dit cijfer toont hoeveel van onze medewerkers gezond zijn kunnen blijven doorheen het jaar ten opzichte van hun contracturen.

12. Veiligheid medewerkers

 • Tegen 2020 zal Lidl de ernstgraad van arbeidsongevallen met 15% doen dalen (in vergelijking met 2015).

Milieu

1. Circulaire economie

 • Lidl engageert zich om tegen 2020 een nationaal bedrijfsoverkoepelend beleid uit te werken rond circulaire economie en deze te integreren in alle afdelingen van de onderneming.

2. Klimaat

 • Gebouwen & bedrijfswagens: tegen 2025 de totale uitstoot van o.a. gebouwen (zoals elektriciteit en gas) en koelmiddelen in absolute hoeveelheden met 20% verminderen in vergelijking met 2015.
 • Logistiek transport: tegen 2025 de totale uitstoot van het logistiek transport in absolute hoeveelheden verminderen met 10% in vergelijking met 2015.
 • Woon-werkverkeer: tegen 2025 de totale uitstoot van het woon-werkverkeer van de medewerkers in absolute hoeveelheden verminderen met 10% in vergelijking met 2015.
 • Producten: we zetten een pilootprogramma op met nationale sleutelleveranciers, met de ambitie om tegen 2030 de uitstoot van grondstof tot eindproduct met 36% te verminderen.

3. Hernieuwbare energie

 • Lidl wil tegen 2020 12,5% van haar elektriciteitsverbruik van eigen geproduceerde hernieuwbare elektriciteit komt.
 • Tegen eind 2020 100 winkels voorzien van zonnepanelen.
 • Tegen eind 2020 100 winkels voorzien van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen.

4. Energie-efficiëntie

 • Lidl wil elk jaar opnieuw de ISO 50001-standaard behalen voor haar winkels, distributiecentra en kantoorgebouwen.

5. Duurzame gebouwen

 • Elk nieuw te bouwen distributiecentrum en filiaal zal voldoen aan de BREEAM-standaard, minimum niveau ‘Good’.

6. Transport

 • Tegen 2025 zal Lidl de totale uitstoot van het logistieke transport in absolute hoeveelheden met 10% verminderen in vergelijking met 2015.

7. Mobiliteit

 • Tegen 2025 zal Lidl de totale uitstoot van het woon-werkverkeer in absolute hoeveelheden met 10% verminderen in vergelijking met 2015.

8. Recyclage

 • Tegen 2020 wil Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen.

Maatschappij

1. Voedselverspilling

 • Tegen 2020 streven we naar 25% minder voedselafval in vergelijking met 2015.
 • Tegen 2025 streven we zelfs naar 50% minder voedselafval.

2. Gezonde voeding

 • Op nationaal niveau zal Lidl jaarlijkse nationale campagnes blijven uitrollen die focussen op gezonde voeding.
 • Op lokaal niveau wil Lidl dat tegen 2020 elke regio een partnerschap heeft ontwikkeld met een aantal organisaties rond gezonde voeding.

3. Stakeholders

 • Lidl engageert zich om tweejaarlijks een stakeholderdialoog te organiseren, met als doel om de duurzaamheidsvisie en -koers af te toetsen aan de steeds evoluerende noden en uitdagingen van de maatschappij en samen met al onze stakeholders stappen vooruit te kunnen zetten.

4. Sponsoring

 • Lidl engageert zich om haar sponsoringsbeleid verder uit te werken zodat deze perfect bijdraagt aan onze algemene duurzaamheidsvisie met speciale aandacht voor lokale en regionale initiatieven.

Business partners

1. Duurzaam aankoopbeleid

 • Tegen 2020 wordt voor alle nationale aankopen een duurzaam aankoopproces gevolgd.
 • Tegen 2020 worden duurzaamheidscriteria toegepast bij elke nationale aankoop.

2. Duurzaamheid leveranciers

 • Tegen eind 2020 zijn leveranciers die 25% van ons totale nationale aankoopvolume vertegenwoordigen gescreend via het onafhankelijk auditplatform Ecovadis (focus: nationaal onderhandelende aankopen).
 • Tegen eind 2020 hebben alle leveranciers die door Ecovadis gescreend zijn, een improvement plan uitgewerkt (focus: nationaal onderhandelende aankopen).
 • Lidl engageert zich om, naast de screening van haar directe leveranciers, jaarlijks ook steeds meer Tier-2-leveranciers mee te nemen onder Ecovadis om zo haar positieve impact in de keten te vergroten (focus: nationaal onderhandelende aankopen).

3. Transparantie & traceerbaarheid

 • Lidl engageert zich om de transparantie over de duurzaamheid van haar toeleveringsketen te vergroten.
 • Lidl engageert zich om de traceerbaarheid van producten en diensten te verbeteren.