Non-food - Textiel

Non-food - Textiel

Ons beleid

Lidl verkoopt natuurlijk niet enkel voeding, maar ook textiel, klein elektro en andere non-foodproducten. En ook hier werkt Lidl aan een zo duurzaam mogelijk assortiment. Zo willen we bepaalde gevaarlijke chemische stoffen bannen bij de productie van textiel en schoenen, betere arbeidsomstandigheden bij onze (verre) leveranciers en werken we samen met een Duitse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Onze doelstellingen

  • Tegen 2020 willen we gevaarlijke chemicaliën uit de wereldwijde textielketen bannen.
  • Lidl engageert zich dat al haar directe toeleveranciers van textiel- en electroproducten afkomstig uit Aziatische landen blijvend BSCI gecertificeerd zijn.

Onze acties

Bannen gevaarlijke chemicaliën uit wereldwijde textielketen

In het kader van de Detox-campagne van Greenpeace heeft Lidl tussen 2014 en 2020 grote inspanningen geleverd om het gebruik van potentieel schadelijke stoffen in de eigen textiel- en schoenproductie zeer sterk af te bouwen. In december 2014 sloot Lidl zich als eerste kleinhandelaar van levensmiddelen bij de Detox-campagne aan.

Het doel van dit engagement was om de groepen chemische stoffen die volgens Greenpeace verboden zijn bij de productie van textiel en schoenen tegen 2020 helemaal uit de eigen productie van textiel en schoenen te bannen, of door niet-schadelijke stoffen te vervangen. Dit moest milieuvriendelijkere en sociaal betere productieomstandigheden in die sectoren mogelijk maken.

In 2020 mogen we zeggen dat we erin geslaagd zijn milieuonvriendelijke chemische stoffen in de eigen textielproductie zo veel mogelijk te vermijden en dus eventuele schadelijke gevolgen voor mens en milieu aanzienlijk te beperken.

In onderstaand eindrapport lichten we de strategie van Lidl toe. Daarnaast geven we een overzicht van de mijlpalen die Lidl tussen 2015 en 2020 bereikt heeft en van de maatregelen en resultaten van 2019. Het document verduidelijkt ook welke doelen Lidl met het oog op een duurzamere en milieuvriendelijkere textiel- en schoenproductie blijft nastreven.

Betere arbeidsomstandigheden

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Lidl is sinds 2007 lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een initatief dat meer dan 1.800 retailers, importeurs en merken ondersteunt bij het wereldwijd verbeteren van de arbeidsomstandigheden in fabrieken en op boerderijen. Samen met de andere leden van het BSCI waken we erover dat alle internationaal erkende sociale standaarden nageleefd worden bij onze toeleveranciers.

Zo voeren onafhankelijke en gecertificeerde controleurs regelmatig onaangekondigde controles uit bij onze textielproducenten. Op basis van deze controles wordt er bepaald of er nog extra sociale maatregelen nodig zijn, die we bij Lidl dan meteen ook in de praktijk brengen.

Alle Aziatische leveranciers van Lidl voor de non-food afdeling (textiel, klein elektro, etc.) zijn gecertificeerd volgens de BSCI-normen.

Samenwerking met Duitse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Lidl werkt al sinds 2008 samen met GIZ (de Duitse overheidsorganisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) rond scholing van textielarbeiders in Bangladesh, over o.a. verloning, een gezonde werkomgeving, werkzekerheid, vakbonden, etc. Tot nu toe doorliepen 80 fabrikanten dit proces, volledig gefinancierd door Lidl.

Sinds 2009 geeft een mobiel artsenteam gratis medische verzorging aan de textielarbeiders in Bangladesh. Daarnaast gaan Lidl en GIZ sinds 2011 ook samen de uitdaging aan om met een pilootproject de verloning van textielarbeiders substantieel te verbeteren. Meer dan 6.000 medewerkers hebben zo al meermaals een hogere verloning gekregen. En sinds 2012 zetten we in op een betere brand- en gebouwbescherming en een groter bewustzijn over brandgevaar bij textielproducenten in Bangladesh.

Traceerbaarheid van producten en diensten

Lidl biedt transparantie over haar belangrijkste leveranciers van textiel en schoenen: we publiceerden een lijst van de 650 belangrijkste leveranciers, inclusief de locaties van alle productiesites.

Bij Lidl kopen we onze producten in bij leveranciers over de hele wereld. Wat het assortiment van onze huismerken betreft, kunnen we samen met de producenten rechtstreeks aan verantwoordere productiemethodes werken. Om te weten waar en hoe onze producten gemaakt worden, is het belangrijk om onze zakenpartners zo goed mogelijk te kennen. Bovendien vragen ook onze klanten steeds vaker informatie over de oorsprong van onze producten en de manier waarop ze worden vervaardigd.

Wij willen aan die wens tegemoetkomen, net zoals we aan onze eigen eis tot transparantie willen voldoen.

Daarom publiceren we leverancierslijsten met informatie over ons hele non-foodassortiment, gaande van textiel en schoenen tot huishoudelijke artikelen zoals speelgoed, sportuitrusting of tuinmeubelen. Net als de rest van onze sector koopt Lidl een groot deel van zijn non-foodassortiment in bij onafhankelijke producenten in Aziatische landen zoals Bangladesh of China. Hoewel er in die landen sprake is van een aanzienlijke vooruitgang en economische groei, kunnen de sociale en ecologische omstandigheden sterk verschillen.

Lid van ACT

ACT

Sinds november 2019 is Lidl lid van het internationale initiatief "Action, Collaboration, Transformation" (ACT). Daarin zet Lidl zich samen met andere bedrijven op internationaal niveau nadrukkelijk in voor leefbare lonen in de textielindustrie.

ACT ijvert voor loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen. Het is momenteel actief in Cambodja en voert gesprekken met nog meer productielanden. In die context worden bindende aankoopvolumes voor welbepaalde periodes vastgelegd, om te vermijden dat de productiebedrijven uitwijken naar productielanden met lagere loonkosten. Het is de bedoeling dit uit te breiden naar nog meer productielanden.

Het lidmaatschap van ACT is in overeenstemming met de “Code of Conduct” van Lidl en geeft er een nieuwe dynamiek aan. Die gedragscode bevat de bindende vereisten voor sociale en milieunormen voor de contractuele partners waarmee Lidl International samenwerkt. Het doel is onze klanten producten te kunnen aanbieden die op een verantwoorde en milieubewuste manier geproduceerd zijn. Als lid van ACT engageert Lidl zich voor een verbetering van de leef- en werkomstandigheden in de productielanden en komt het zijn verantwoordelijkheid als onderneming na.

Het trainingsprogramma PURE

Het trainingsprogramma PURE

In meer dan 80 textielfabrieken in Bangladesh en China vond PURE (Projekt für Umwelt und Resourcenefficienz) plaats. Dit gratis trainingsprogramma heeft tot doel de veiligheid en duurzaamheid in die fabrieken te verhogen. Via een hands ontraining leren de arbeiders veiliger omgaan met chemicaliën en door allerlei ingrepen wordt het waterverbruik verminderd.