Proteïnestrategie

Proteïnestrategie

Als foodretailer bereiken wij dagelijks duizenden klanten met onze producten. Wij zijn ons ervan bewust dat voeding een grote impact heeft op het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid. Daarom willen we onze verantwoordelijkheid nemen. We willen jou het beste aanbod voor een bewuste en duurzame levensstijl tegen de gebruikelijke lage Lidl prijs aanbieden. Daarom hebben we onze strategie bewuste voeding ontwikkeld.

Planetery Health Diet

Onze strategie bewuste voeding is gebaseerd op het Planetery Health Diet. Deze studie combineert duurzaamheid met gezondheid, wat het onderzoek zo uniek maakt.

De proteïnestrategie is een onderdeel van onze strategie rond bewuste voeding.De belangrijkste aspecten binnen deze strategie zijn: de uitbreiding van het plantaardige assortiment en transparantie over de verhoudingen van dierlijke en plantaardige eiwitbronnen.
Lidl zet als eerste foodretailer in België en Luxemburg deze 3 belangrijke stappen:

  1. We creëren transparantie over het aandeel dierlijke versus plantaardige eiwitbronnen en publiceren de resultaten jaarlijks
  2. Wij hebben onszelf een doel gesteld voor het aandeel dierlijke en plantaardige eiwitbronnen in ons assortiment
  3. Wij bieden vrijwel het gehele assortiment van het vegan huismerk Vemondo aan tegen dezelfde prijs als vergelijkbare producten van dierlijke oorsprong

Grafiek: De hoeveelheden verwijzen naar de aanbevolen hoeveelheid per dag bij een energie-inname van 2.500 kilocalorieën. Bron: Samenvattend rapport van de EAT-Lancet Commissie

Strategie bewuste voeding

Daarnaast hebben we in onze Bewuste Voedingsstrategie bindende doelstellingen en concrete maatregelen geformuleerd die zich richten op de drie centrale pijlers: ‘ Gezonde Voeding ’, ‘ Duurzame Voeding ’ en ‘ Transparantie & Bewustwording ’, om zo de transformatie naar een duurzaam dieet actief te ondersteunen. Onze eiwitstrategie draagt ​​vooral bij aan de pijlers gezonde en duurzame voeding.​

Voeding heeft een aanzienlijke invloed op de ecologische voetafdruk van de mens. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het aandeel broeikasgassen die dierlijke producten hebben in de totale mondiale uitstoot:

  • ongeveer 20 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen
  • 80 procent van het mondiale landbouwgrondgebruik
  • 40 procent van de mondiale ontbossing van oerbossen
  • 30 procent van de mondiale Zoetwatergebruik

Ons doel is om het aandeel plantaardige eiwitbronnen te vergroten en tegelijkertijd de negatieve ecologische en sociale gevolgen in de toeleveringsketens van grondstoffen te verminderen.

Om jou te helpen een keuze te maken voor een duurzamer dieet, zullen we naast de ontwikkeling van ons assortiment met een grotere selectie veganistische en vegetarische voedingsmiddelen, meer seizoens- en regionale voedingsmiddelen aanbieden.

MAATREGEL 1/ EEN NIEUWE NORM STELLEN

Dierlijke vs plantaardige proteïnen

Vanaf boekjaar 2023

We creëren transparantie over het aandeel dierlijke eiwitbronnen ten opzichte van plantaardige eiwitbronnen. In onze voortgangsrapportage over boekjaar 2022 maken we voor het eerst het aandeel dierlijke eiwitbronnen ten opzichte van plantaardige eiwitbronnen openbaar.

Lidl België Luxemburg vertrouwt voor haar onderzoek op de methodologie van het WWF. Uit gesprekken met relevante stakeholders kwam dit naar voren als de momenteel meest geaccepteerde methode. Over het algemeen is Lidl geïnteresseerd in en zal zij een sectoroverschrijdende methodologie voor het berekenen van de eiwitratio ondersteunen.​

Zuivel en plantaardige zuivelalternatieven

De WWF-methode laat de verdeling van eiwitbronnen helder en uniform zien en volgt het Planetary Health Diet met als doel een eiwitverhouding van 60 procent plantaardige eiwitten tegen 40 procent dierlijke eiwitten in 2050. Lidl baseert haar Bewuste voeding strategie hierop. Het komt ook overeen met het begrip van voedselpiramides in België, Luxemburg en de EU. Hierdoor kunnen vergelijkbare doelen worden afgeleid.​

De verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitbronnen in het assortiment van Lidl in België & Luxemburg bedraagt ​​momenteel 10 t.o.v. 90 procent in boekjaar 2022. Voor zuivelproducten bedraagt ​​de verhouding 5,5 t.o.v. 94,5 procent. Op het gebied van plantaardige eiwitten zijn noten en peulvruchten de belangrijkste eiwitbronnen. Het aandeel veganistische vervangende producten is nog klein.

De berekening van de eiwitverhouding in ons assortiment wordt uitgevoerd volgens de WWF (World Wide Fund For Nature) methodiek. Hiervoor wordt op productniveau het gehele assortiment, d.w.z. de binnenkomende goederenhoeveelheid in kilogrammen van alle eigenmerk- en merkartikelen uit het vaste- en actieassortiment, geanalyseerd. In de volgende stap vindt een toewijzing aan de overeenkomstige Planetary Health Diet (PHD)-categorieën plaats, waarbij dranken worden uitgesloten omdat deze niet in aanmerking worden genomen in de PHD. Op basis hiervan werd de eiwitverhouding bepaald, waarbij alleen de PHD-categorieën dierlijke en plantaardige eiwitten in rekening werden genomen. Belangrijke dierlijke producten zijn onder meer eieren, vis, gevogelte, rood en verwerkt vlees. Plantaardige eiwitbronnen zijn onder meer peulvruchten, noten en zaden, maar ook veganistische vervangingsproducten en algen. Omdat plantaardige zuivelproducten volgens het PHD niet tot de plantaardige eiwitten behoren, tonen we de eiwitverhouding apart voor zuivelproducten en alternatieve zuivelproducten.​

Convenience artikelen zijn nog niet meegenomen in de eiwitratio, omdat deze niet eenduidig ​​op artikelniveau kunnen worden toegewezen. Deze opdracht wordt mogelijk wanneer Lidl de berekeningen op ingrediëntenniveau uitvoert. Voor ons is dit de volgende logische stap, zoals de onderliggende WWF-methode aanbeveelt. ​Meer details vindt u hier.

Daarnaast is Lidl in België en Luxemburg geïnteresseerd in een sector overkoepelende methodologie voor het berekenen van de eiwitratio en zal deze ondersteunen.

MAATREGEL 2/ EEN RUIMER PLANTAARDIG AANBOD

Tegen 2030…

…verhogen we het aandeel plantaardige eiwitbronnen in ons assortiment naar 20 procent . Hieronder vallen onder meer peulvruchten, noten en zaden, maar ook veganistische alternatieven voor vlees-, ei- en visproducten. In 2030 verhogen we het aandeel alternatieve zuivelproducten naar 10 procent.

De definitie hield rekening met zowel de huidige ontwikkelingen als de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om het doel van het Planetary Health Diet te bereiken . Om dit doel te bereiken zetten wij ons in voor een langdurige uitbreiding van ons plantaardige assortiment, dat naast veganistische vervangingsproducten ook natuurlijke plantaardige eiwitbronnen zoals peulvruchten en noten omvat. Daarnaast gaan we ons vegan Vemondo assortiment verder ontwikkelen op het gebied van smaak, uiterlijk, textuur, voedingsfysiologie en duurzaamheid.

Door als ondersteunende maatregel de prijzen van vrijwel het gehele Vemondo- assortiment aan te passen, willen we steeds meer geïnteresseerde klanten uitnodigen om de plantaardige alternatieven uit te proberen – zonder dat de prijs het doorslaggevende criterium is.​

Toch blijven dierlijke producten een belangrijk onderdeel van ons assortiment. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van het dierenwelzijn en de duurzame productie van deze dierlijke producten. Zo heeft ons varkensvlees het beter leven 1-ster label en hebben wij het Belgian Chicken Commitment ondertekend, dat betekent dat er tegen 2026 geen plofkippen meer in onze rekken zullen liggen.

MAATREGEL 3/ PRIJSAANPASSING OP HET ASSORTIMENT PLANTAARDIGE EIWITPRODUCTEN

Lidl is de eerste supermarkt in Belgë die vrijwel het gehele veganistische Vemondo- assortiment aanbiedt tegen dezelfde prijs als vergelijkbare producten van dierlijke oorsprong.​ Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid binnen de noodzakelijke proteïne transitie én zorgen we er voor dat de prijs alvast geen spelbreker meer kan zijn.

Prijs is vaak nog een van de redenen waarom consumenten niet vaker voor plantaardige producten kiezen. Volgens een recente studie van iVox in opdracht van Lidl België zeggen vier op de tien Belgen (42%) dat ze meer vegetarische en/of veganistische producten zouden kopen als ze goedkoper waren. De helft van de ondervraagden (49%) is ervan overtuigd dat de vervangers duurder zijn dan hun variant op basis van dierlijke eiwitten.  Wij zijn ervan overtuigd dat bewuste en duurzame consumptie alleen wijdverspreid kan zijn als het betaalbaar en gemakkelijker toegankelijk is voor iedereen. Door de prijs van onze Vemondo producten aan te passen willen wij klanten steeds vaker uitnodigen om plantaardige alternatieven uit te proberen – zonder dat de prijs het doorslaggevende criterium is.​

Voor vrijwel het gehele vegan Vemondo assortiment* is vooraf een diervergelijkingsproduct gedefinieerd, de prijs voor het Vemondo product is gebaseerd op de basisprijs per 100g/ml; actieprijzen zijn hiervan uitgesloten. De diervergelijkingsproducten werden individueel bepaald op basis van verschillende criteria, waaronder sortering, gramsgewicht en kwaliteit. Zo hebben wij het vegan gehakt van ons eigen merk Vemondo aangepast aan de basisprijs van ons vers gemengd gehakt.

*Hiervan uitgesloten zijn Vemondo artikelen waar geen bijbehorend diervergelijkingsproduct bij zit, zoals falafel, tofu of spreads. Indien er meerdere vergelijkingsproducten voor een artikel staan, wordt de prijs van een kruidenproduct aangepast.