Diversiteit

Diversiteit

Ons beleid

Iedereen gelijke kansen

Lidl wil elke werknemer gelijke kansen geven, ongeacht geslacht, afkomst, handicap, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Daarom hebben we een objectieve sollicitatieprocedure waarbij alleen gekeken wordt naar het talent, de vaardigheden en de kennis van de kandidaat of medewerker.

We willen jongeren ook bewust de kans geven om bij ons werkervaring op te bouwen en maken onze organisatie aantrekkelijker voor 45-plussers met een 45+-plan, dat meer planningsvrijheid biedt.

De meerwaarde van diversiteit

We vinden de diversiteit onder onze medewerkers een echte meerwaarde. Ons divers personeelsbestand vormt een spiegel voor de diversiteit in de samenleving en onder onze klanten. Elke medewerker is uniek en brengt vanuit zijn of haar eigen achtergrond andere ideeën en invalshoeken aan. We geloven sterk dat dit onze creativiteit en innovatiekracht bevordert. Zo kunnen we een nog betere service leveren aan een steeds diverser klantenbestand. En daar zijn we als maatschappelijk geëngageerde onderneming erg trots op!

Flexibiliteit

Lidl engageert zich verder om voor elke medewerker een aantrekkelijke werkgever te zijn in elke fase van hun professionele leven. Dit doen we door een efficiënte werkomgeving te creëren en onze medewerkers het kader te geven om het juiste evenwicht te bewaren tussen werk en privé.