Stakeholders

Stakeholders

Ons beleid

Lidl wil actief werken aan een open dialoog met al haar stakeholders, van de eigen klanten, medewerkers (vakbonden) en leveranciers tot ngo’s en overheden. We willen de relaties met al deze personen en organisaties verder uitdiepen en streven naar een duurzame samenwerking waarbij iedereen wint.

In 2017 organiseerden we een eerste allesomvattende stakeholderdialoog. Een vijftigtal stakeholders namen deel. Zij deelden hun visie en mening over onze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen. Zo kon Lidl haar ambities en engagementen verder aanscherpen.

In 2019 breidden we hier een vervolg aan met een reeks interviews met vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen waarbij we opnieuw aftoetsten of onze voortgang in lijn is met de verwachtingen van onze stakeholders.

Onze doelstelling

Lidl engageert zich om tweejaarlijks een stakeholderdialoog te organiseren, met als doel om de duurzaamheidsvisie en -koers af te toetsen aan de steeds evoluerende noden en uitdagingen van de maatschappij en samen met al onze stakeholders stappen vooruit te kunnen zetten.