Duurzame Noord-Zuidketens

Duurzame Noord-Zuidketen

Ons beleid

Lidl werkt al jaren met verschillende organisaties en leveranciers uit het Zuiden, zoals textielproducenten uit Azië en cacaoboeren uit Ivoorkust. We werken steeds meer met duurzame keurmerken die een positief effect hebben op de producenten. Lidl doet ook grote inspanningen om de milieu-effecten in de textielketen te reduceren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast moeten we echter vaststellen dat échte samenwerking in de hele keten veelal uitblijft. We geloven dat we net daar het verschil kunnen maken: door in alle stappen van de keten samen aan integrale duurzaamheid te werken, zowel op sociaal, ecologisch als economisch niveau. Daarom wil Lidl een pilootproject opzetten waarbij we een structurele langetermijnsamenwerking opzetten, tot en met de producent in het Zuiden.

Fairtrade chez Lidl

Onze doelstelling

Lidl engageert zich om een structurele samenwerking met een producent uit het Zuiden op te zetten, met het oog op de verduurzaming van de hele keten van een specifieke commodity.

WAY TO GO!

Way to go

Het inkomen van cacaoboeren ligt vaak onder de armoedegrens. Dat leidt tot slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, ontbossing en heel wat andere problemen. Lidl wil haar steentje bijdragen om het inkomen van de cacaoboeren naar een hoger niveau te tillen. Dat doet ze door de verkoop van Way To Go-chocoladerepen die zelfs nog een stap verder gaan dan Fairtrade. Lidl biedt deze Way To Go-repen aan in haar assortiment vanaf september 2019. 

Met Way To Go op weg naar een duurzamere cacaoketen

Dit Way To Go-product past in de ruimere duurzame aanpak van Lidl.

  1. Een eerste stap is ervoor te zorgen dat alle cacao in onze huismerkproducten gecertifieerd duurzaam is. Ze moet dus een van volgende labels krijgen: UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Fairtrade Single Sourcing en/of Bio. Lidl België & Luxemburg heeft dat doel al bereikt eind 2016.
  2. In een tweede stap willen we steeds meer producten certificeren met de strengere Fairtrade-cacaostandaard. Daardoor kunnen we de boeren niet alleen een minimumprijs garanderen, maar ook een Fairtrade-premie die rechtstreeks ten goede komt van de coöperaties van cacaoboeren.
  3. In een derde stap willen we de volledige keten verduurzamen. De nadruk ligt dan vooral op het verder verhogen van het inkomen van de cacaoboeren.

Way To Go is het eerste Lidl-product waarbij we verder gaan in het verduurzamen van de keten. Boven op de minimummarktprijs en de Fairtrade-premie betaalt Lidl een bijkomende premie die rechtstreeks wordt geïnvesteerd in concrete projecten op het terrein.

Welk verschil

Welk verschil maakt deze extra premie voor de boeren?

Samen met de lokale gemeenschap van cacaoboeren werken we op twee gebieden om hun inkomen op korte termijn te doen toenemen.

1. Inkomen diversifiëren

De boeren kunnen naast cacao ook rijst en casava telen, zeep en andere lokale cosmetica maken, bijen houden en dus honing produceren. Zo krijgen zij een tweede bron van inkomsten.

2. Boomverzorging en sproeimethoden

De boeren krijgen snoei- en sproeimateriaal, beschermende kleding, opleiding en chemicaliën. Vroeger slaagden ze er niet in het ongedierte te bestrijden omdat ze daar de nodige middelen niet voor hadden.
De kennis en kunde is bij de boeren aanwezig en de afzet van die nieuwe producten is gegarandeerd. Dat de boeren zelf nog niet zijn overgegaan tot diversificatie is vooral het gevolg van gebrek aan geld en materiaal.

Het eerste project gaat van start in Ghana bij de Konongogemeenschap, bestaande uit 27 dorpen of zones en lid van de coöperatie Kuapa Kokoo. Bij aanvang zullen 10 zones deelnemen aan het project rond de verbetering van het inkomen. In totaal zou het project in het eerste jaar zo’n 440 boeren onmiddellijk vooruithelpen. Door te werken met een beperkt aantal gemeenschappen zien we gemakkelijker en sneller of er een impact is en hoe groot die is.

De huidige technische ploeg van Kuapa Kokoo voert het project uit. Ze worden ondersteund door Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en Fairtrade West-Afrika.

Kaarten
Lidl verkoopt Way To Go-chocoladerepen die verder gaan dan Fairtrade.

Beyond Chocolate charter

Dit Way To Go-initiatief past in de filosofie van het Beyond Chocolat charter. Daarin werken de Belgische chocolade- en retailsector, het middenveld, sociale-impactinvesteerders en universiteiten samen. In de cacaoproductie willen ze onder meer kinderarbeid aanpakken, ontbossing tegengaan en lokale cacaoproducenten een leefbaar inkomen geven.