Pesticiden

Pesticiden

Ons beleid

Lidl heeft een streng beleid geïmplementeerd wat betreft het gebruik van pesticiden bij de productie van groenten en fruit. Lidl ging voordien al heel wat verder dan de wettelijke normen door de strenge ‘1/3 MRL-waarde (Maximale Residu Limiet)’ te hanteren. Dat wil zeggen dat er maximaal 1/3 van de wettelijke toegestane hoeveelheid aan residu van pesticiden mag worden vastgesteld om een product in de rekken van Lidl te krijgen.

Verder hanteert Lidl vanaf 2017 ook bijkomende criteria:

  • De totale maximale residuhoeveelheid van alle teruggevonden stoffen mag maximaal 80% zijn van de wettelijk toegestane hoeveelheid.
  • Er mogen maximaal vijf soorten residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden worden.
  • De maximale ‘Acute Referentie Dosis’ (ArfD) mag maximaal 100% zijn per actieve stof.

De ‘Acute Referentie Dosis’ is een schatting van de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die men binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. Deze regel is nodig omdat een éénmalige consumptie van bepaalde gewassen waarop relatief hoge residue hoeveelheid teruggevonden wordt soms tot acute problemen zou kunnen leiden.

Meer weten over ons beleid?

Onze doelstelling

Doel bereikt: Tegen 2017 implementeren van het pesticidenreductiebeleid voor verse groenten en fruit.