Business partners

Corporate due dilligence in onze toeleveringsketens

Bij Lidl nemen we onze verantwoordelijkheid om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieu serieus en willen verbeteringen in onze toeleveringsketens en in onze eigen bedrijfsvoering stimuleren door gerichte betrokkenheid.

Als toonaangevende retailer zien we het als onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren, het milieu te beschermen en potentiële risico's te voorkomen. Op die manier willen we Lidl klaarmaken voor de toekomst met betrekking tot de hele waardeketen.

INFORMATIE VOOR ONZE ZAKENPARTNERS

Wij delen de verantwoordelijkheid voor onze toeleveringsketens en de gevolgen daarvan met u als zakenpartner. De Code of Conduct definieert onze verwachtingen op het gebied van mensenrechten en milieu ten aanzien van onze zakenpartners. Om aan de toegenomen wettelijke eisen te voldoen, hebben wij deze bijgewerkt.

Om ervoor te zorgen dat deze verwachtingen ook in onze toeleveringsketens worden geïmplementeerd, willen we u ook vertrouwd maken met het onderwerp. Een belangrijke maatregel hierbij is onze online training van tien minuten, die we u ter beschikking stellen in de vorm van een video. De video is vrij toegankelijk en kan worden gebruikt als trainingsdocument of als leidraad voor de vereiste trainingsinhoud

U kunt zelf de medewerkers selecteren die getraind moeten worden.

De laatste versie van onze Code of Conduct vind je hier.

OP WEG NAAR MORGEN: NEEM JE VERANTWOORDLIJKHEID!

Voor ons betekent verantwoordelijkheid nemen dat we werken aan de vraagstukken waarop we vandaag en morgen antwoorden nodig hebben. Dit geldt hoofdzakelijk voor onze activiteiten die invloed hebben op mens en milieu.

Meer informatie over ons beleid inzake duurzaamheid is te vinden op onze website.