Correcte en tijdige verloning

Correcte en tijdige verloning

Ons beleid

Correcte verloning is voor Lidl een absolute prioriteit. We engageren ons dan ook om 100% van onze medewerkers blijvend tijdig en correct te verlonen.

Lidl voert regelmatig salarisonderzoeken uit om er zeker van te zijn dat onze medewerkers marktconform worden verloond. Bovendien werken we in de winkels met een badgesysteem dat ervoor zorgt dat onze medewerkers voor elke gepresteerde minuut betaald worden. Uiteraard volgen we daarnaast ook de wettelijk vastgelegde cao’s.

Onze doelstelling

Lidl engageert zich om 100% van haar medewerkers tijdig en correct te verlonen. In 2018 bedroeg het 99,88%.