Ontwikkeling leiderschap

Ontwikkeling leiderschap

Ons beleid

Lidl wil de beste werkgever in retail worden en dat kan enkel als ook de leidinggevenden hun rol spelen. Daartoe is het ‘High Five Leadership’ ontwikkeld, een model dat op vijf principes stoelt, één voor iedere vinger van ons hand: een High Five Leader communiceert inspirerend, helpt mensen groeien, leidt hen naar betere resultaten, geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid en geeft het goede voorbeeld. 

Om leidinggevenden de switch te laten maken, zijn een brede waaier aan tools ontwikkeld: workshops, e-books, tips van High Five ambassadeurs, artikels en TED-talks op het intranet. Bij de High Five Cafés brengen we onze leidinggevenden bij elkaar om informeel ervaringen te delen en zo van elkaar te leren. Ze worden immers vaak met dezelfde problemen geconfronteerd en tijdens zo’n café krijgen zij inspiratie over hoe zij die kunnen aanpakken.

Onze doelstelling

100% van de leiders in de organisatie bijscholen naar coachend leiderschap.