Veiligheid medewerkers

Veiligheid medewerkers

Ons beleid

Omdat Lidl het welzijn van alle medewerkers hoog in het vaandel draagt, vormt het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor ons een essentieel bestanddeel van onze bedrijfsvoering. Lidl mikt dan ook op een continue optimalisatie van de arbeidsveiligheid en gezondheid in het algemeen.

De ‘Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk’ zorgt onder andere voor een continue opvolging van de arbeidsveiligheid, heeft een veiligheidsgids met richtlijnen over veiligheid op de werkvloer opgesteld en zorgt voor tijdige updates op basis van risicoanalyses en adviezen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dat Comité is een adviesorgaan dat maandelijks samenkomt en waarbinnen ook de vertegenwoordigers van de medewerkers en de werkgever zetelen.

Het ultieme doel? Ongevallen, incidenten, lichamelijke letsels en materiële schade zoveel mogelijk vermijden door gerichte sensibiliseringsacties op te zetten.

Onze doelstelling

Tegen 2020 zal Lidl de ernstgraad van arbeidsongevallen met 15% doen dalen (in vergelijking met 2015).