Welzijn medewerkers

Welzijn medewerkers

Ons beleid

Wie bij ons aan de slag gaat, wordt niet aan zijn lot overgelaten. Zo hebben we verschillende operationele kanalen om problemen, conflicten of klachten op te lossen. Onze werknemers kunnen bijvoorbeeld terecht bij de vertrouwenspersonen in de regio of de vertrouwenspersoon van het hoofdkantoor, die als bemiddelaar kunnen optreden. Zij zijn een luisterend oor en zoeken samen met de werknemers naar manieren om psychosociale problemen op de werkvloer en thuis te voorkomen.

Ook via onze maandelijkse ondernemingsraad en ons maandelijks Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen problemen worden aangekaart.

Grotere betrokkenheid medewerkers

We streven bij Lidl naar een grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze medewerkers moeten te allen tijde op de hoogte zijn van het laatste Lidl-nieuws en moeten ook weten dat we openstaan voor al hun ideeën om van Lidl een nog sterkere organisatie te maken. Zo sturen we hen regelmatig een nieuwsbrief of een enquête en kunnen ze via digitale ideeënboxen vernieuwingen voorstellen.

Indirect Employee Assistance Programma

Vanaf 2017 biedt Lidl al haar medewerkers, naast het bestaande systeem van interne vertrouwenspersonen, professionele psychologische bijstand (confidentieel) aan in de vorm van een indirect Employee Assistance Programme (EAP). Dit systeem kan ingezet worden bij zware thematieken waarbij de expertise van de vertrouwenspersonen ontoereikend is. De vertrouwenspersonen verwijzen de medewerker in dat geval door naar de juiste instanties op basis van een sociale kaart, of ze kunnen een beroep doen op een Employee Assistance Program (EAP). De medewerker wordt dan verder begeleid door een netwerk van onafhankelijke therapeuten.

Onze doelstelling

Vanaf 2017 kunnen medewerkers een beroep doen op een Employee Assistance Program, bovenop het netwerk van fulltime vertrouwenspersonen.