Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de Verenigde Naties. Gedurende de komende 15 jaar, moeten de 17 SDGs een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Op Belgisch niveau, heeft Lidl het Belgian SDG Charter ondertekend. Hiermee engageert Lidl zich om concreet bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen, alsook het kader van de SDGs te gebruiken als kompas voor haar eigen duurzaamheidsstrategie.

SDG

Hoe draagt LIDL bij aan de SDG's ?

1. Geen armoede

 • Lidl werkt aan betere arbeidsomstandigheden in het Zuiden via haar leveranciers.

2. Geen honger

 • Acties rond voeseloverschotten en de samenwerking met Voedselbanken en OCMW's

3. Goede gezondheid en welzijn

 • Gevaarlijke chemicaliën worden tegen 2020 uit de textielketen verbannen.

4. Kwaliteitsonderwijs

 • Lidl wil een nauwe samenwerking met scholen uitrollen, zodat jongeren betere vaardigheden opdoen om zo sneller in de maatschappij geïntegreerd te geraken.

5. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen

 • Lidl werkt een sterk beleid uit rond diversiteit. Gendergelijkheid krijgt een voorname plaats.

7. Betaalbare en duurzame energie

 • Lidl investeert zwaar in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

8. Waardig werk en economische groei

 • Lidl is een bedrijf in volle expansie dat positief bijdraagt aan de economische groei en welvaart van duizenden gezinnen.
 • Lidl verwacht de creatie van circa 2.000 jobs de komende jaren
 • Lidl zet zwaar in op efficiënte productie en consumptie van hulpbronnen door te werken met ambitieuze duurzame standaarden
 • Lidl heeft een duidelijk beleid rond arbeidsrechten van haar eigen medewerkers alsook die van de leveranciers.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

 • Lidl investeer in kwalitatieve en duurzame infrastructuur, zoals bv het laatste distributiecentrum volgens BREEAM Excellent

11. Duurzame steden en gemeenten

 • Lidl draagt bij aan bv duurzame vervoersnetwerken, door zwaar te gaan investeren in elektrische laadpunten

12. Verantwoorde consumptie en productie

 • Een duurzaam assortiment, garandeert dat grondstoffen op een duurzame manier zijn gewonnen en geproduceerd
 • Lidl heeft ambitieuze doelen rond verminderen van voedselverspilling
 • Lidl zal meer en transparanter communiceren over duurzame initiatieven naar de consument toe

13. Klimaatactie

 • Lidl engageert zich om de strijd tegen klimaatopwarming aan te gaan. Lidl werkt een klimaatplan met concrete doelstellingen uit.

14. Leven in het water

 • Door enkel met de hoogste standaarden te werken rond duurzame vis (MSC en ASC) draagt Lidl actief bij aan het behoud van onze oceanen

15. Leven op het land

 • Lidl heeft ambitieuze doelstellingen rond duurzame palmolie, chocolade, koffie, thee, groenten en fruit, papierproducten en vlees. Deze engagementen dragen rechstreeks bij aan het duurzaam beheer van ecosystemen, zoals bv onze bossen, en de biodiversiteit die ervan afhangt.

17. Partnerschap

 • Lidl heeft lange termijn samenwerking met organisaties en producenten uit het Zuiden. Deze samenwerkingen dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van onze partners.