Duurzame koffie

Duurzame koffie

Ons beleid

Labels koffie

De kweek van koffie heeft nu vaak belangrijke negatieve effecten, daarom willen Lidl en haar klanten strengere normen bij die teelt. Koffie kan immers ook worden geteeld zonder schadelijke gevolgen voor water, lucht, bodem, klimaat, biologische diversiteit en de menselijke gezondheid. Een duurzame landbouw, die de koffieproductie voor de huidige en toekomstige generaties verzekert, heeft ook op maatschappelijk vlak een impact: langdurige tewerkstelling, hoger inkomen en betere leef- en werkomstandigheden voor de producenten. Om dit te garanderen kiezen wij voor onafhankelijke duurzaamheidskeurmerken — Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance en/of BIO — waardoor onze klanten altijd zeker zijn van het duurzame karakter van de koffie.

Hoe herken ik duurzame koffieproducten in de winkel?

Duurzame koffieproducten herkent u aan de keurmerken hiernaast.

Onze doelstelling

Tegen eind 2022: 100% gecertificeerde koffie (eigen merken).

Ondersteuning koffieboeren

Om onze klanten duurzame koffie te kunnen aanbieden, investeert Lidl zelf in lokale koffieboeren. Zo geeft Lidl deze boeren opleidingen over hoe ze zich kunnen wapenen tegen de steeds groter wordende effecten van de klimaatverandering op hun teelt. Er werden ook 40.000 inheemse bomen geplant bij de plantages om bodemerosie door hevige regenval tegen te gaan.

Daarnaast ontvingen verschillende Fairtrade-coöperaties de voorbije jaren maar liefst 197.000 koffieplanten via verscheidene Lidl-projecten in Latijns-Amerika. Duizenden koffieboeren werden op deze manier geholpen, wat uiteindelijk ook een grote impact op de hele regio’s teweeg heeft gebracht.