Vijf kernwaarden van Lidl

Vijf kernwaarden van Lidl

Overal binnen Lidl komen dezelfde waarden terug. Deze waarden geven elke dag richting aan onze manier van handelen. Hoe gaan we om met collega's, klanten en leveranciers? Er is maar één sleutelwoord, en dat is inderdaad respect.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid én klantentevredenheid bepalen ons handelen. Bij elke beslissing stellen we het belang van de klant voorop. Het is onze bedoeling elke dag opnieuw de verwachtingen van de klant te overtreffen en hem of haar daar positief mee te verrassen. Om dat te bereiken stellen we ons flexibel op en luisteren we naar de wensen van de klanten om hen langdurig aan ons te binden. Klantgerichtheid is alvast één van onze belangrijke kernwaarden.

Gedrevenheid

Gedrevenheid

Met enthousiasme en passie streven wij ernaar elke dag beter te worden. We denken in oplossingen en gaan gedreven voor een maximaal resultaat. Als onderneming zijn we ambitieus, we willen altijd en overal de beste zijn.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

We handelen als team en met de passie van een ondernemer. Proactief en met de nodige durf doen we aan verantwoordelijk ondernemen. We nemen voortdurend duurzame en ecologische initiatieven, voelen ons nauw betrokken bij de doelstellingen van het bedrijf en leven alle regels en richtlijnen strikt na.

Eenvoud

Eenvoud

We streven naar een doelgerichte en directe aanpak door te focussen op de essentie en de praktijk. Onze uniforme processen en structuren helpen ons hierbij. En ja, ook onze kernwaarden en ons streven naar kwaliteit.

Fairness

Fairness

We zijn eerlijk en behandelen iedereen met respect, zowel medewerkers, leveranciers als klanten. In onze samenwerkingen zoeken we altijd naar win-win-oplossingen. We hanteren een directe en duidelijke communicatie en willen vooral en in de eerste plaats betrouwbare partners zijn.

Lidl is trots op zijn kernwaarden

We streven er dan ook naar ze dag in dag uit 100% te volgen en na te leven.